Hujjatlar

O‘zbekiston Respublikasining mobil aloqa operatorlariga radiochastotalarni taqsimlash

Srektr / Yil

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Radiochastotalar bo‘yicha Respublika kengashi
(RChRK) qarorlari

spectrum_450

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

RCHRK 12 May , 2009. №139.

spectrum_600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

spectrum_700

0

0

0

0

0

20

40

40

70

90

90

RCHRK 29 Noyabr, 2019. №509; RCHRK 13 Fevral, 2020. №544; RCHRK 3 May , 2021. №11x; RCHRK 26 Oktabr, 2023. №4x.

spectrum_800

36

36

36

36

36

36

41

41

41

41

41

RCHRK 10 Iyul, 1993. №21; RCHRK 4 Sentabr, 1995. №43; RCHRK 17 Oktabr, 2011. №270; RCHRK 20 Avgust, 2014. №43; RCHRK 6 Fevral, 2020. №542; RCHRK 19 Iyun, 2020. №578.

spectrum_850

36

36

36

36

36

36

41

41

41

41

41

RCHRK 10 Iyul, 1993. №21; RCHRK 4 Sentabr, 1995. №43; RCHRK 17 Oktabr, 2011. №270; RCHRK 20 Avgust, 2014. №43; RCHRK 6 Fevral, 2020. №542; RCHRK 19 Iyun, 2020. №578.

spectrum_900

49,6

49,6

49,6

49,6

49,6

49,6

49,6

49,6

49,6

49,6

49,6

RCHRK 20 Avgust, 2014. №43; RCHRK 31 Mart, 2017. №245; RCHRK 11 Noyabr, 2017. №280;

spectrum_1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

spectrum_1800

147,2

147,2

147,2

147,2

147,2

147,2

147,2

147,2

147,2

148,8

148,8

RCHRK 20 Avgust, 2014. №43; RCHRK 31 Mart, 2017. №245; RCHRK 11 Noyabr, 2017. №280;

spectrum_2100

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

RCHRK 27 Dekabr, 2007. №68; RCHRK 20 Avgust, 2014. №43; RCHRK 31 Mart, 2017. №245; RCHRK 11 Noyabr, 2017. №280;

spectrum_2300

0

0

0

0

0

0

0

60

80

100

100

RCHRK 6 Iyul, 2021. №663; RCHRK 6 Iyul, 2021. №664; RCHRK 6 Iyul, 2021. №665; RCHRK 11 Mart, 2022. №2x; RCHRK 30 Oktabr, 2023. №5x.

spectrum_2600

200

200

200

200

200

200

190

190

190

190

190

RCHRK 11 Iyun, 2010. №206; RCHRK 17 Oktabr, 2011. №270; RCHRK 29 Noyabr, 2019. №509; RCHRK 9 Oktabr, 2023. №757;

spectrum_c band

0

0

0

0

0

200

300

300

300

400

400

RCHRK 6 Sentabr, 2019. №471; RCHRK 6 Sentabr, 2019. №472; RCHRK 10 Iyun, 2020. №575; RCHRK 4 Oktabr, 2023. №752.

Faylni tanlang