Markaz haqida

Biz haqimizda

Elektromagnit Moslashuv Markazi

EMMMning vazifalari

EMMMning asosiy vazifalari quyidagilardir:

  • Radiochastota organi funksiyasini bajarish
  • O’zbekiston Respublikasi hududida fuqarolar uchun mo‘ljallangan REVning ishchi radiochastotalari hamda chaqiruv signallarini berish va hisobga olish;
  • O’zbekiston Respublikasi hududida RChSning radiomanitoringi;
  • Radiochastotalarni taqsimlash va berishda elektromagnit moslashuvni ta’minlash;
  • REV da bo‘ladigan radioxalaqitlarni bartaraf etish;
  • Radiochastotalarni berish va elektromagnit moslashuvning hisob-kitoblari ma’lumotlarini avtomatlashtirilgan bazasi tizimini yuritish va muntazam takomillashtirib  borish;
  • RChS foydalanuvchilari tomonidan RChRK Qarorlarining bajarilishini  nazorat qilish;
  • Xalqaro hududiy me’yorlarni, Xalqaro elektraloqa ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlarning RChSdan foydalanish sohasidagi ko‘rsatma va tavsiyanomalarini amalga oshirish.
Faylni tanlang