H.264/AVC afzalliklari

  • Bir xil sifatli standart tasvir uzatishda MPEG-2 ga qaraganda H.264/AVC da raqamli oqim ikki baravar kam tezlikni talab qiladi. Bu yoki standart sifatli dasturlar sonini oshirishga, yoki TVCh dasturlarini amalga oshirishga imkoniyat tug‘diradi.
  • MPEG-2 dan farqli ravishda H.264/AVC standart raqamli oqimning eng kam tezligida (1.16 standart ajrata olishida) eng kam ajrata olishda tasvirlarni yuborish imkoniyatini beradi. Bu uyali aloqa telefonlarida, ChK, avtomashinalarning TV qabul qiluvchilarida uncha tiniq bo‘lmagan TV dasturlarni tashkil etish imkoniyatini beradi.

Savol va javoblar

Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali