Markaziy apparat

Mahsumov Shaxobiddin Sharafitddinovich

Mahsumov Shaxobiddin Sharafitddinovich

Iqtisodiy tahlil va marketing bo‘limi

Bosh iqtisodchi


Majburiyatlari

Bo'limning asosiy vazifalari va funksiyalari:

  • Ishlab chiqarish samaradorligi va rentabelligini oshirishga, mehnat unumdorligi va ish haqining o'sish sur'atlarining to'g'ri nisbatlarini ta'minlashga, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarning eng kam xarajatlari bilan yuqori natijalarga erishishga qaratilgan korxonaning iqtisodiy faoliyatini tashkil etish va takomillashtirishni amalga oshiradi;
  • radiochastota spektridan foydalanish bo‘yicha radioelektron vositalar egalarini (mijozlarni) to‘liq qondirish uchun taqdim etiladigan xizmatlarni o‘rganish va tahlil qiladi;
  • maqbul va asoslanlangan tariflarni ishlab chiqishni tashkillashtirish va ishlab chiqadi;
  • korxonani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini shakllantirish uchun tarmoq bo'linmalari bilan o'zaro hamkorlikni amalga oshiradi.
Faylni tanlang